Chỉ đạo điều hành

Uốn nắn công tác phòng, chống dịch Covid-19

Khác 05/10/2021

Uốn nắn công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Khác 31/08/2021

Tiếp tục thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện công văn 181-CV/TU ngày 16/08/2021 của Thường trực tỉnh ủy

Khác 17/08/2021

Thực hiện công văn 181-CV/TU ngày 16/08/2021 của Thường trực tỉnh ủy

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Khác 14/08/2021

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Về việc tuyên truyền xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chóng dịch bệnh (Covid-19)

Khác 02/08/2021

Về việc tuyên truyền xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chóng dịch bệnh (Covid-19)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Khác 01/08/2021

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Hướng dẫn Về việc quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Môi trường 22/07/2021

Hướng dẫn Về việc quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Khác 15/07/2021

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

CÔNG ĐIỆN KHẨN: Về việc tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Trà Vinh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Khác 12/07/2021

CÔNG ĐIỆN KHẨN: Về việc tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Trà Vinh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trà Vinh tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Khác 08/07/2021

Trà Vinh tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh