Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 37 VĂN BẢN
  Thông báo số 13/TB-VPĐKĐĐ ngày 12/04/2021

Thông báo tuyển dụng nhân sự văn phòng đăng ký đất đai

  Thông báo số 127/TB-STNMT ngày 07/04/2021

Thông báo tiếp công dân định kỳ T4 năm 2021

  Thông báo số 106/TB-STNMT ngày 26/03/2021

Về việc mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tỉnh Trà Vinh 2021

  Thông báo số 85/TB-STNMT ngày 16/03/2021

Mời thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển xã Đông Hải (K gửi bản giấy)

  Thông báo số 03/tb-ttptqđ ngày 22/02/2021

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý (bán vật liệu): Nhà, công trình xây dựng trên khu đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 10/TB-SXD ngày 21/01/2021

TB Công bố danh sách các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  Thông báo số 21/TB-STNMT ngày 14/01/2021

THÔNG BÁO Về việc lập Đề cương Dự án: Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông nội tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 19/TB-STNMT ngày 14/01/2021

Mời đơn vị tham gia lập TKKT-DT đo đạc chỉnh lý bản đồ huyện Duyên Hải lần 2

  Thông báo số 22/TB-STNMT ngày 14/01/2021

TB mời chào giá cung cấp mô hình thuê dịch vụ 100 camera giám sát môi trường

  Thông báo số 09/TB-STNMT ngày 08/01/2021

Tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 (K gửi bản giấy)

  Thông báo số 07/TB-STNMT ngày 06/01/2021

Mời đơn vị tham gia tư vấn lập TKKT DT đo đạc bản đồ huyện Duyên hải

  Thông báo số 25-12-2020 ngày 25/12/2020

Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và thông báotrao hợp đồng

  Thông báo số 292/TB-STNMT ngày 17/12/2020

Lịch tiếp công dân năm 2021

  Thông báo số 287/TB-STNMT ngày 10/12/2020

Tiếp công dân định kỳ T12 năm 2020 (K gửi bản giấy)

  Thông báo số 285/TB-STNMT ngày 08/12/2020

Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết nghiệp vụ: Xây dựng đánh giá dịch vụ thu gôm, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh