Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 92 VĂN BẢN
  Công văn số 3405/UBND-KGVX ngày 14/08/2021

Về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  Công văn số 963/STNMT-QLĐĐ ngày 29-04-2021

Về việc hướng dẫn lập hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, ký kết hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Công văn số 2153/STNMT-VP ngày 06/08/2021

Về việc lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Công văn số 1876/STNMT-VP ngày 16/07/2021

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

  Công văn số 2649/ubnd-kgvx ngày 08/07/2021

V/v kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 39/PCTT ngày 7/7/2021

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên vùng biển đông

  Công văn số 2573/UBND-KGVX ngày 05/07/2021

V/v tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2553/UBND-KGVX ngày 02/07/2021

V/v chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Công văn số 12/GM-TTPTQĐ ngày 30/06/2021

Thư mời chào giá về việc thực hiện cắm cột ranh các khu đất năm 2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và thực hiện thay cửa cổng tại Khu đất khu III đại học Trà Vinh (cơ sở cũ)

  Công văn số 11/GM-TTPTQĐ ngày 30/06/2021

Thư mời thực hiện phát hoang vệ sinh mặt bằng các khu đất năm 2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý

  Công văn số 1539/STNMT-QLMT ngày 22/06/2021

Hướng dẫn TH kê khai nộp phí BVMT theo NĐ 53 ngày 05/5/2020 của CP

  Công văn số 2350/UBND-KGVX ngày 21/06/2021

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chóng dịch bệnh COVID-19

  Công văn số 1446/STNMT-VP ngày 14/06/2021

V/v tiếp tục gia hạn thông báo mời thầu qua mạng lần 3 gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 260/TTTNMT-DVSK ngày 03/06/2021

V/v hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021

  Công văn số 206/TTTNMT-DVSK ngày 03/06/2021

Về việc hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021