Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 143 VĂN BẢN
  Công văn số 1543/STNMT-QLMT ngày 26/05/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Vận chuyển phần đất dôi dư từ cải tạo đất mặt ruộng tại ấp Tắc Hố, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để san lấpmặt bằng hồ”

  Công văn số 1355/STNMT-QLMT ngày 12/05/2023

đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Vận chuyển và tận thu phần đất dôi dư sau cải tạo ao hồ”

  Công văn số 1097/STNMT-QLMT ngày 14/04/2023

Phổ biến Văn bản số 22/2023/WCS của Tổ chức WCS – Chương trình Việt Nam và Văn bản số 402/2023/ENV của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên

  Công văn số 1076/STNMT-QLMT ngày 13/04/2023

Tiếp nhận đề nghị công bố của tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì

  Công văn số 1009/STNMT-QLMT ngày 07/04/2023

Phổ biến kết quả sửa đổi, bổ sung Phụ lục CITES sau Hội nghị các quốc gia thành viên CITES lần thứ 19

  Công văn số 812/vp-nn ngày 06/04/2023

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ (KS)

  Công văn số 798/STNMT-QLMT ngày 24/03/2023

Phổ biến Thông tư ban hành QCKTQG về chất lượng môi trường xung quanh

  Công văn số 788/STNMT-QLĐĐ ngày 23/03/2023

Công văn gửi Sở Thông tin và truyền thông hỗ trợ đăng tải dự thảo NQ sử đổi, điều chỉnh bổ sung bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh lên cổng thông tin của tỉnh

  Công văn số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16/03/2023

V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

  Công văn số 695/STNMT-QLMT ngày 15/03/2023

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 614/STNMT-QLMT ngày 08/03/2023

Đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM của dự án “Đường hành lang ven biển phát triển du lịch biển Ba Động (Dự án điều chỉnh, bổ sung)"

  Công văn số 499/vp-nn ngày 07/03/2023

V/v chuyển Quyết định số 124/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng (KS)

  Công văn số 585/STNMT-QLMT ngày 06/03/2023

Triển khai thực hiện KH quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 492/StNMT-QLMT ngày 27/02/2023

ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nướctrên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  Công văn số 476/STNMT-QLMT ngày 24/02/2023

Phổ biến Báo cáo hiện trạng MT Quốc gia năm 2021